Amron Cough Syrup (Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramin Malete + Ephedrine HCI

Amron Cough Syrup (Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramin Malete + Ephedrine HCI

Amron Cough Syrup (Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramin Malete + Ephedrine HCI

Amron Cough Syrup 120mL (Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramin Malete + Ephedrine HCI)

Amron Cough Syrup 120mL

(Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramin Malete + Ephedrine HCI)